دستگاه بسته بندی پلت

  • Pellet Packing Machine

    دستگاه بسته بندی پلت

    دستگاه بسته بندی گلوله چوبی تن در هر کیسه دستگاه بسته بندی گلوله چوبی ، که مخصوص بسته بندی گلوله های چوبی تمام شده در کیسه های کوچک استفاده می شود.

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را در اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید