کولر پلت

  • Pellet Cooler

    کولر پلت

     با اتخاذ نظریه جریان شمارنده ، هوای سرد از پایین به بالا گلوله های داغ داخل کولر می رود 
    از بالا به پایین به کولر می رود ، هرچه زمان می گذرد ، گلوله ها در پایین کولر پالس می شوند ، هوای سرد خنک می شود
    آنها در پایین به تدریج گلوله شکسته را کاهش می دهد ، اگر هوای سرد نیز به آن برود 

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را در اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید